Onze school

Het woordje speciaal vertelt het al, wij zijn absoluut anders dan een
reguliere basisschool en daar zijn wij trots op.

Als Talententuin Maastricht bieden wij kinderen de kans om hun talenten en
mogelijkheden in een veilige, stimulerende en specialistische omgeving te ontdekken.

Zodat kinderen zich optimaal en evenwichtig kunnen ontwikkelen. We bieden passende
leerarrangementen voor onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Bieden intensieve instructie, begeleiding, voldoende leertijd, zorgen voor een betekenisvolle,
handelingsgerichte aanpak en bieden extra begeleiding in de sociale omgang.


We geven kinderen de kans om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid
te ontwikkelen om zich zo voor te bereiden op de maatschappij.

We gaan uit van onze eigen kracht, zijn onszelf en hebben vertrouwen in elkaar.

Ons onderwijs

Als school voor speciaal basisonderwijs werken we aan het verbeteren en versterken van 

de leeromgeving van onze kinderen. Om de talenten van onze leerlingen te laten groeien en bloeien. Werken vanuit je talent leidt tot meer succeservaringen.
Wat het kind wel kan wordt als uitgangspunt genomen voor het onderwijsaanbod. 

 

Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren, waardoor het lerend vermogen van het kind toeneemt. 

Cultuur

Cultuur krijgt in onze Talententuin veel aandacht. Cultuur geïntegreerd in ons onderwijs zorgt voor een effectief, creatief en vooral inspirerend leerproces. Hierdoor worden meerdere intelligentiegebieden aangesproken. De verschillende coöperatieve werkvormen zorgen ervoor dat kinderen leren op een manier die bij hen past. Het motiveert kinderen en laat hen in de volle breedte hun talenten ontdekken.

 

Voorbereiden op de toekomst

Binnen onze Talententuin willen we kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving. Onze maatschappij vraagt om mensen die ideeën hebben, die keuzes durven maken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, vertrouwen uitstralen. Over goede communicatieve vaardigheden beschikken, open staan voor veranderingen en belangstelling en respect tonen.

 

 

ML

TT

ML

TT

De buurt

Aan de rand van Maastricht, verscholen in een groene omgeving ligt de Talententuin Maastricht. Kinderen hebben binnen onze school de beschikking over verschillende faciliteiten, zoals een handvaardigheidlokaal, keuken, gymzaal en bibliotheek. Onze school heeft een regiofunctie. Dat betekent dat wij leerlingen uit Maastricht en de omliggende regio mogen verwelkomen. Onze leerlingen reizen veelal zelfstandig, worden door ouders gebracht of komen met taxivervoer.  

Ouderbetrokkenheid

Samen sta je sterker!
Dat geldt overal en dus ook op onze school. Vandaar dat wij samenwerken met de ouders bijzonder belangrijk vinden: voor school, voor de ouders én voor de kinderen. Ouders helpen op onze school onder meer in de bibliotheek, bij feesten en met versieren van de school.
We hebben een betrokken ouderraad binnen onze school en ouders denken ook mee in de Medezeggenschapsraad.

Maatwerk

Aandacht

Vertrouwen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren